Słupy żelbetowe

Słupy żelbetowe to elementy prefabrykowane, które stosuje się jako pionowe, nośne elementy konstrukcji szkieletowych i mieszanych. Prefabrykacja pozwala na produkcję słupów wielokondygnacyjnych i jednokondygnacyjnych. Słupy o przekroju prostokątnym mogą być produkowane zarówno jako proste, jak i ze wspornikami.

W zależności od przeznaczenia i układu statycznego słup żelbetowy może być zakończony marką głowicową, wytykami z prętów lub wypuszczonym zbrojeniem głównym. Ich powierzchnie są gładkie, natomiast krawędzie fazowane. Nasze modele są przystosowane do montażu na pręty wytykowe, elementy systemowe skręcane lub w stopach kielichowych.

Zastosowanie słupów żelbetowych: obiekty produkcyjne, obiekty magazynowe, obiekty handlowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty mieszkaniowe.